Katedra Chorób Oczu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 585 45 20 / +48 52 585 40 33

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Informacje dla studentów

 1. Katedra Chorób Oczu prowadzi nauczanie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Zajęcia z okulistyki prowadzone są w czasie 2-tygodniowego bloku na VI roku studiów.
 2. Nauczanie obejmuje cykl seminariów i ćwiczeń, podczas których studenci zapoznają się z:
  • fizjologią narządu wzroku
  • podstawowymi i rozszerzonymi metodami diagnostyki okulistycznej
  • chorobami aparatu ochronnego oka, rogówki, twardówki, soczewki, błony naczyniowej i siatkówki
  • rozpoznaniem i leczeniem jaskry
  • chorobami okulistycznymi wieku dziecięcego oraz chorobą zezową
  • leczeniem farmakologicznym w okulistyce
  • leczeniem operacyjnym w okulistyce (głównie chirurgią zaćmy i chirurgią witreoretinalną)
  • pierwszą pomocą w urazach narządu wzroku.
 3. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do opanowania umiejętności przeprowadzania pełnego badania podmiotowego i przedmiotowego z okulistyki, rozpoznawania i leczenia podstawowych schorzeń okulistycznych oraz postępowania w urazach narządu wzroku i onkologii.
 4. Podczas ćwiczeń studenci uczestniczą w diagnostyce okulistycznej pacjentów Kliniki Chorób Oczu, obserwują leczenie chirurgiczne na bloku operacyjnym za pomocą toru wizyjnego oraz towarzyszą lekarzom z Kliniki podczas konsultacji okulistycznych. Dyżury okulistyczne pełnione są w Klinice Medycyny Ratunkowej.
 5. Cykl zajęć w Klinice Chorób Oczu kończy egzamin z okulistyki, przeprowadzany w formie testowej, co ma służyć przygotowaniu studentów do Lekarskiego Egzaminu Państwowego w zakresie chorób narządu wzroku.