Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Chorób Oczu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 585 45 20 / +48 52 585 40 33

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz

mgr Waldemar Błoch
dr Mateusz Burduk
prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny
lek. Magdalena Kaszuba-Modrzejewska
dr Karolina Kaźmierczak
dr Adriana Laudencka
dr hab. Hanna Lesiewska, prof. UMK
prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz
lek. Ilona Piotrowiak-Słupska
dr Magdalena Pol
lek. Jagoda Rzeszewska-Zamiara
dr Małgorzata Seredyka-Burduk
dr Bartosz Sikorski
lek. Joanna Stachura
dr Joanna Stafiej