Katedra Chorób Oczu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 585 40 33

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz

mgr Waldemar Błoch
dr Mateusz Burduk
prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny
dr Karolina Kaźmierczak
dr Adriana Laudencka
dr hab. Hanna Lesiewska
prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz
lek. Ilona Piotrowiak-Słupska
dr Magdalena Pol
lek. Jagoda Rzeszewska-Zamiara
dr Małgorzata Seredyka-Burduk
dr Bartosz Sikorski
lek. Joanna Stachura
dr Joanna Stafiej