Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Chorób Oczu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 585 40 33

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

dr Karolina Kaźmierczak
adiunkt
Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu

tel.: +48 52 585 4521
e-mail: k.kazmierczak@cm.umk.pl


Bibliografia