Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Katedra Genetyki Klinicznej

prof. dr hab. n. med. Olga Haus
P.o Kierownika Katedry: prof. dr hab. n. med. Olga Haus

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro
tel.: +48 52 585 35 67
tel.: +48 52 585 35 77
tel./fax: +48 52 585 35 68
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

W skład Katedry wchodzi
Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

Kierownik Zakładu: dr hab. Magdalena Pasińska, prof. UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii, I piętro
tel.: +48 52 585 34 92
e-mail: kizgenmolkom@cm.umk.pl

Informacje ogólne

Katedra Genetyki Klinicznej (poprzednio Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej) została utworzona 01.10.1997 roku, od samego początku pod kierownictwem prof. Olgi Haus. Grupa badawcza, licząca wówczas zaledwie 4 osoby, rozrosła się znacznie i stanowi obecnie cały sztab ludzi prowadzących badania w wielu dziedzinach genetyki.
Katedra Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK jest obecnie najbardziej wszechstronnym ośrodkiem zajmującym się badaniami genetycznymi w regionie. W trosce o utrzymanie tej pozycji pracownicy regularnie uczestniczą czynnie w zjazdach i konferencjach, co pozwala na utrzymanie potencjału naukowego. Ponadto zdobywają tytuły naukowe i stopnie zawodowe. Jedna osoba ma stopień doktora habilitowanego, dziewięć osób stopień doktora nauk medycznych. W sumie w Katedrze doktoryzowało się 17 osób. Siedem osób ma tytuł specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej, dwie są w trakcie jej realizacji, dwie osoby mają tytuł specjalisty genetyki klinicznej (w Katedrze zrobiło tę specjalizację w sumie 7 osób).
W strukturach Katedry funkcjonuje Laboratorium Genetyczne, w ramach którego prowadzona jest działalność badawcza i usługowa.
Katedra Genetyki Klinicznej, wymieniając się swoją wiedzą i doświadczeniem, współpracuje z wieloma ośrodkami genetycznymi, onkologicznymi i hematologicznymi w Polsce i za granicą, co czyni ją multidyscyplinarnym ośrodkiem Collegium Medicum w Bydgoszczy, otwartym na nowe perspektywy.