Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Katedra Genetyki Klinicznej

prof. dr hab. n. med. Olga Haus
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Olga Haus

Informacje ogólne

Katedra Genetyki Klinicznej (poprzednio Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej) została utworzona 01.10.1997 roku, od samego początku pod kierownictwem prof. Olgi Haus. Grupa badawcza, licząca wówczas zaledwie 4 osoby, rozrosła się znacznie i stanowi obecnie cały sztab ludzi prowadzących badania w wielu dziedzinach genetyki.

Katedra Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK jest obecnie najbardziej wszechstronnym ośrodkiem zajmującym się badaniami genetycznymi w regionie. W trosce o utrzymanie tej pozycji pracownicy regularnie uczestniczą czynnie w zjazdach i konferencjach, co pozwala na utrzymanie potencjału naukowego. Ponadto zdobywają tytuły naukowe i stopnie zawodowe. Jedna osoba ma stopień doktora habilitowanego, cztery osoby stopień doktora nauk medycznych, a pięć ma otwarte przewody doktorskie. W sumie w Katedrze doktoryzowało się 12 osób. Dziewięć osób ma tytuł specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej, trzy są w trakcie jej realizacji (w Katedrze uzyskało tę specjalizację w sumie 13 osób), dwie osoby mają tytuł specjalisty genetyki klinicznej (w Katedrze zrobiło tę specjalizację w sumie 6 osób).

W strukturach Katedry funkcjonuje Laboratorium Genetyczne, w ramach którego prowadzona jest działalność badawcza i usługowa.

Katedra Genetyki Klinicznej, wymieniając się swoją wiedzą i doświadczeniem, współpracuje z wieloma ośrodkami genetycznymi, onkologicznymi i hematologicznymi w Polsce i za granicą, co czyni ją multidyscyplinarnym ośrodkiem Collegium Medicum w Bydgoszczy, otwartym na nowe perspektywy.


Główna tematyka badawcza:

  1. Analiza wrodzonych i nabytych zmian genetycznych leżących u podłoża nowotworów układu krwiotwórczego.
  2. Badanie wrodzonej, dziedzicznej predyspozycji do nowotworów.
  3. Analiza genetycznego podłoża zespołów niestabilności chromosomowej.
  4. Badanie genetycznego podłoża wrodzonych zespołów wiotkości tkanki łącznej.
  5. Badanie genetycznego podłoża zaburzeń rozwoju płciowego oraz niepowodzeń prokreacji.
  6. Badanie genetycznego podłoża zespołów wad wrodzonych, niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu.
  7. Prenatalne badanie zespołów aberracji chromosomowych i wad wrodzonych.

    W skład Katedry wchodzi