Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Dydaktyka

Obecnie w Katedrze Genetyki Klinicznej prowadzone są zajęcia dla:
– II roku kierunku lekarskiego, studenci polskojęzyczni – Podstawy genetyki klinicznej w ramach modułu Nauki przedkliniczne
– II roku kierunku lekarskiego, studenci anglojęzyczni – Basics of Clinical Genetics w ramach modułu Nauki przedkliniczne
– IV roku kierunku lekarskiego, studenci polskojęzyczni – Genetyki kliniczna
– IV roku kierunku lekarskiego, studenci anglojęzyczni – Clinical Genetics
– Studentów ERASMUS – Clinical Genetics
– II roku kierunku biotechnologia, studia I stopnia, studenci polskojęzyczni – Podstawy genetyki ogólnej z elementami genetyki klinicznej
– IV roku kierunku analityka medyczna, studenci polskojęzyczni – Genetyka medyczna
– I roku kierunku dietetyka, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, studenci polskojęzyczni – Biologia z genetyką: Genetyka
– I roku kierunku audiofonoligia, studia stacjonarne I stopnia, studenci polskojęzyczni – Biologia z enetyką: Genetyka

W Katedrze Genetyki Klinicznej realizowane są również prace dyplomowe:
– licencjackie oraz magisterskie dla studentów kierunku biotechnologia
– magisterskie dla studentów kierunku analityka medyczna