Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365 5782
e-mail: klinprokt@cm.umk.pl

Szpital Uniwerystecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK
Kierownik Katedry: Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK

Kierownik Katedry: dr hab. Maciej Michalik, prof. UMK

1 grudnia 2021 r. dotychczasowa Klinika Chirurgii Ogólnej w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej została przekształcona w Katedrę Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej.

Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie chirurgii ogólnej i Małoinwazyjnej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.