Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej


dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz
dr Włodzimierz Gniłka
lek. Marcin Mrozowski
dr Krzysztof Tojek