Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365 5782
e-mail: klinprokt@cm.umk.pl

Szpital Uniwerystecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Kierownik Klinki: dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz
Kierownik Katedry: dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz

1 marca 2018 r. dotychczasowy Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej w Katedrze Chirurgii Naczyniowej i Angiologii został przekształcony w Klinikę Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie chirurgii ogólnej, kolorektalnej i onkologicznej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.