Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365 5782
e-mail: klinprokt@cm.umk.pl

Szpital Uniwerystecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

p.o. Kierownika - dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK

dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK
dr Włodzimierz Gniłka
lek. Marcin Mrozowski
dr Krzysztof Tojek