Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365 5782
e-mail: klinprokt@cm.umk.pl

Szpital Uniwerystecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.