Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365 5782
e-mail: klinprokt@cm.umk.pl

Szpital Uniwerystecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Działalność naukowa, lecznicza i dydaktyczna

Działalność naukowa i lecznicza

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są badania naukowe i działalność diagnostyczno-lecznicza w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, kolorektalnej i onkologicznej, ze szczególnym naciskiem na leczenie chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego). W ramach „ostrego dyżuru” hospitalizowani są chorzy wymagający leczenia chirurgicznego w trybie natychmiastowym i pilnym.

W ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej funkcjonują:

 • Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa i USG
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Chorób Jelita Grubego i Stomii

Główny obszar działań Kliniki obejmuje:

 1. Wykonywanie zabiegów endoskopowych, resekcyjnych jelit i zabiegów proktologicznych u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
 2. Kompleksową diagnostykę i leczenie chorych z nowotworami jelita grubego.
 3. Kompleksową diagnostykę i zabiegi proktologiczne (szczelina odbytu, przetoki odbytu, choroba hemoroidalna) zarówno w ramach hospitalizacji jak również ambulatoryjnie w Poradni Chorób Jelita Grubego i Stomii.
 4. Leczenie chorych z powikłaniami stomii jelitowych (przepuklina okołostomijna, wypadanie, zwężenie stomii) w tym kompleksowa edukacja i udzielanie porad chorym ze stomią.
 5. Badania diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) i jelita grubego (kolonoskopia).
 6. Wykonywanie zabiegów endoskopowych (plastyka zwężeń w obrębie jelita grubego, zakładanie gastrostomii, leczenie achalazji wpustu, usuwanie polipów z przełyku, żołądka i jelita grubego).
 7. Pełnienie całodobowych dyżurów endoskopowych w ramach Zespołu do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 8. Leczenie żywieniowe chorych w okresie okołooperacyjnym.

W Zespole Kliniki funkcjonuje Szpitalny Zespół Żywieniowy, który udziela konsultacji żywieniowych mających na celu optymalizację leczenia chorych.
Ponadto, w Klinice wykonywane są badania endoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Zasadnicze kierunki badań:

 • Wykorzystanie ultrasonografii transrektalnej w diagnostyce chorób odbytu.
 • Leczenie raka jelita grubego.
 • Zakażenie miejsca operowanego.
 • Ocena stanu odżywienia chorych.
 • Profilaktyka odleżyn i leczenie ran przewlekłych.
 • Stomia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny.
 • Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym.
 • Opieka okołooperacyjna w chirurgii.
 • Jakość życia chorych z chorobami zapalnymi jelit.
 • Powikłania zespoleń jelitowych.

Działalność dydaktyczna

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są zajęcia dla:

 • studentów Wydziału Lekarskiego (III, IV i VI rok studiów),
 • studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo),
 • lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urologii, ginekologii, ortopedii i innych dziedzin zabiegowych w ramach szkoleń specjalizacyjnych (kształcenie podyplomowe).