Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 30
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Maciej Słupski