Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 30
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Działalność lecznicza i naukowa

Klinika prowadzi badania naukowe oraz działalność leczniczą w zakresie:

  • chirurgii wątroby, w tym pełen zakres resekcji wątroby z powodu guzów pierwotnych i wtórnych oraz resekcje wieloetapowe;
  • chirurgii dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, w tym pierwotne i wtórne zabiegi rekonstrukcyjne dróg żółciowych, naprawy po uszkodzeniach jatrogennych, resekcje z powodu guzów nowotworowych i zwężeń nienowotworowych,
  • chirurgii dużych przepuklin jamy brzusznej w tym zabiegi laparoskopowe przepuklin pachwinowych (TAPP) i brzusznych (lap IPOM), leczenie obejmuje również rehabilitację przed i pooperacyjną oraz rekonstrukcję przedniej powłoki jamy brzusznej,
  • chirurgii przewodu pokarmowego tj. pełen zakres leczenia operacyjnego w zakresie resekcji żołądka, jelita cienkiego i grubego, odbytnicy ze wskazań nowotworowych i nienowotworowych oraz chirurgii trzustki,
  • chirurgii endokrynologicznej, głównie w zakresie resekcji gruczołu tarczowego w pełnym zakresie (włączając leczenie chirurgiczne nowotworów tarczycy), przytarczyc (z śródoperacyjnym monitorowaniem PTH, znakowaniem radioaktywnym i neuromonitoringiem) oraz nadnerczy,
  • leczenia żywieniowego – Klinika prowadzi stałą współpracę z Zespołem i Poradnią Leczenia Żywieniowego w zakresie kwalifikacji, wdrażania i prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego zarówno w trybie hospitalizacji jak i ambulatoryjnym oraz leczenia chirurgicznego przetok przewodu pokarmowego i zespołu krótkiego jelita o różnej etiologii,
  • 26 stycznia 2017 r., w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – przeprowadzono pierwsze w regionie przeszczepienie wątroby

Ponadto klinika pełni całodobowe dyżury w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy świadcząc pełen zakres „usług chirurgicznych ostrodyżurowych” w tym zaopatrywanie krwawień do przewodu pokarmowego (we współpracy z Zakładem Endoskopii SU nr 1) oraz współpracuje z Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych.