Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 30
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

Kierownik - dr hab. Maciej Słupski, prof. UMK

dr hab. Maciej Głyda
dr Karolina Horbacka
dr Stanisław Pierściński
lek. Andrii Shevchuk
dr hab. Maciej Słupski, prof. UMK
dr hab. Wojciech Szczęsny, prof. UMK
dr Jakub Szmytkowski
dr Jacek Szopiński