Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
piętro: III, IV, V, VI
tel.: +48 52 585 48 60
e-mail: klhemonk@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Działalność lecznicza

Klinika dysponuje 58 łóżkami, w tym 15 łóżkami dla niemowląt i małych dzieci i 5 stanowiskami przeszczepiania szpiku kostnego. Pozostałe łóżka stanowią bazę dla onkohematologii dziecięcej. Działalność kliniki wspiera Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej oraz poradnie: onkologiczna, hematologiczna, skaz krwotocznych, fakomatoz, immunologii klinicznej oraz konsultacyjna.

Rodzice mogą przebywać z dzieckiem przez cały czas leczenia, w razie potrzeby mają również do dyspozycji miejsca w hotelu zlokalizowanym niedaleko Kliniki.

Działalność Kliniki wobec pacjentów nie ogranicza się wyłącznie do samego szpitala. Od wielu lat organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i obozy dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz innymi ciężkimi i przewlekłymi chorobami hematologicznymi.

Studenci i lekarze stażyści mogą poszerzać swoje zainteresowania pediatrią w Studenckim Kole Naukowym.

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii uzyskała w 2001 roku akredytację w zakresie specjalizacji w pediatrii oraz w hematologii i onkologii dziecięcej, a w 2012 roku akredytację w zakresie specjalizacji z transplantologii klinicznej.

Pracownicy Kliniki aktywnie działają w Polskim Towarzystwie Onkologii i Hematologii Dziecięcej, w tym w jej grupach roboczych: Polska Pediatryczna Grupa ds. Białaczek i Chłoniaków, Polska Pediatryczna Grupa ds. Guzów Litych, Polska Pediatryczna Grupa ds. Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych, Polska Pediatryczna Grupa ds. Hematologii, Polska Pediatryczna Grupa ds. Psychoonkologii, Polska Pediatryczna Grupa ds. Późnych Powikłań.

Od roku 2003 w Klinice rozpoczął działalność Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego, a Klinika stała się członkiem EBMT (European Blood and Marrow Transplantation Group). Aktualnie w Klinice wykonywane są wszystkie rodzaje przeszczepiania komórek krwiotwórczych.