Katedra Urologii i Andrologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Sekretariat dla studentów:
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: katurol@cm.umk.pl
Sekretariat Kliniki dla Pacjentów:
tel.: +48 52 585 43 03
e-mail: klinurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Urologii

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl”
  2. I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
  3. II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
  4. Medycyna Regeneracyjna
    (relacja z II Pomorskiego Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej)
  5. Central European Journal of Urology
  6. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej