Katedra Urologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: katurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Tomasz Drewa

dr Jan Adamowicz
dr hab. Anna Bajek
mgr Daria Balcerczyk
dr Michał Bryczkowski
mgr Monika Buhl
prof. dr hab. Tomasz Drewa
dr Arkadiusz Jundziłł
mgr Łukasz Kaźmierski
dr Tomasz Kloskowski
dr Aleksander Łapuć
dr Małgorzata Maj
dr hab. Marta Pokrywczyńska
mgr Marta Rasmus
mgr Kamil Szeliski
dr Piotr Świniarski
dr Janusz Tyloch