Katedra Urologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
Sekretariat Kliniki dla Pacjentów
tel.: +48 52 585 43 03
e-mail: katurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Tomasz Drewa

dr Jan Adamowicz
dr hab. Anna Bajek, prof. UMK
mgr Daria Balcerczyk
mgr Monika Buhl
inż. Paweł Dąbrowski
prof. dr hab. Tomasz Drewa
lic. Zuzanna Fekner
mgr inż. Joanna Idzior
dr Arkadiusz Jundziłł
dr hab. Kajetan Juszczak
mgr Łukasz Kaźmierski
dr Tomasz Kloskowski
lek. Filip Kowalski
mgr Justyna Kwiatkowska
dr hab. Małgorzata Maj
lek. Adam Ostrowski
dr hab. Marta Pokrywczyńska
mgr Marta Rasmus
mgr Kamil Szeliski
dr Piotr Świniarski
dr hab. Janusz Tyloch