Katedra Urologii i Andrologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Sekretariat dla studentów:
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: katurol@cm.umk.pl
Sekretariat Kliniki dla Pacjentów:
tel.: +48 52 585 43 03
e-mail: klinurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Tomasz Drewa

dr hab. Jan Adamowicz, prof. UMK
mgr inż. Paweł Dąbrowski
prof. dr hab. Tomasz Drewa
mgr Zuzanna Fekner
mgr inż. Joanna Idzior
dr hab. Kajetan Juszczak, prof. UMK
dr Łukasz Kaźmierski
dr Tomasz Kloskowski
dr Filip Kowalski
dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK
dr Adam Ostrowski
prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska
mgr Marta Rasmus
dr Piotr Świniarski
dr hab. Janusz Tyloch, prof. UMK