Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 20
e-mail: kkoitr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
II piętro
tel.: +48 52 585 47 20
tel.: +48 52 585 47 21
tel.: +48 52 585 47 26
e-mail: kkoitr@cm.umk.pl

Sekretariat: Elżbieta Baczyńska,
e-mail: ebaczynska@cm.umk.pl
tel.: +48 52 585 35 44