Pracownia Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 48 76
fax: +48 52 585 47 99
e-mail: zendogasped@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownia Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego

prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska
Kierownik Zespołu:
prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska

Siedziba i struktura organizacyjna Pracowni:

Pracownia Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego mieści się w kompleksie budynków Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy (wieżowiec – V piętro).

W Pracowni Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego działają:

 1. Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego
  • badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  • endoskopia kapsułkowa
  • zabiegi endoskopowe interwencyjne (sklerotyzacja żylaków przełyku, rozszerzanie przełyku, polipektomie, usuwanie ciał obcych, przezskórna endoskopowa gastrostomia)
  • test oddechowy w kierunku zakażenia Helicobacter pylori
 2. Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
  • 24-godzinna pH-metria, pH-impedancja przełyku
  • Bilitec
  • manometria anorektalna
  • biofeedback
  • elektrogastrografia
  • test oddechowy w kierunku nietolerancji laktozy, fruktozy, sacharozy
  • test oddechowy w kierunku zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki

Tematy badawcze:

 1. Wpływ diety na zapobieganie celiakii: ocena możliwości wywołania tolerancji na gluten u dzieci z predyspozycją genetyczną” (Europejskie badania PREVENT CD) – badanie wieloośrodkowe
 2. „Ocena występowania niedoborów witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ze szczególnym uwzględnieniem witaminy K, u osób z proktokolektomią odtwórczą oraz nieswoistymi zapaleniami jelit” – badanie wieloośrodkowe
 3. „Ocena czynników ryzyka usposabiających do miażdżycy u dzieci z celiakią” – badanie wieloośrodkowe
 4. „Ocena jakości życia u dzieci z celiakią” – badanie wieloośrodkowe
 5. „Ocena częstości występowania celiakii u pacjentów z zespołem Downa”– badanie wieloośrodkowe

Zadania dydaktyczne:

 1. Opracowanie planu zajęć dydaktycznych dla studentów.
 2. Przygotowanie seminariów dla studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego z zakresu gastroenterologia.
 3. Przeprowadzenie seminarium oraz zajęć praktycznych.
 4. Realizowanie zaliczeń zajęć.
 5. Przygotowanie planowego i wykonanego rozliczenia godzin dydaktycznych.