Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 48 76
fax: +48 52 585 47 99
e-mail: zendogasped@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Informacje dla studentów

Rok akademicki 2017/2018

Materiały dla studentów:

 1. Szczepienie ochronne (5,29 MB)
 2. Szczepienia ochronne zalecane, profilaktyka poekspozycyjna, ruchy antyszczepionkowe (3,55 MB)
 3. Zasady pobierania materiału diagnostycznego u dzieci i interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych (1,25 MB)
 4. SEMIOTYKA – Kaszel, Duszność, Niewydolność oddechowa, Gorączka (1,18 MB)
 5. SEMIOTYKA – Odwodnienie, Ulewanie, Wymioty, Nieprawidłowe stolce, Ostra biegunka (785 KB)
 6. Rozwój fizyczny, psychomotoryczny i społeczny dzieci: okres noworodkowy (1,66 MB)
 7. Rozwój fizyczny, psychomotoryczny i społeczny dzieci: okres niemowlęcy i poniemowlęcy (7,92 MB)
 8. Rozwój fizyczny, psychomotoryczny i społeczny dzieci: okres przedszkolny, szkolny, dojrzewanie płciowe (2,81 MB)
 9. Metody oceny rozwoju fizycznego (3,01 MB)
 10. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze u dzieci. Karmienie naturalne i sztuczne niemowląt. Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży (1,98 MB)
 11. Zaburzenia karmienia i odżywiania u dzieci i młodzieży (4,05 MB)
 12. Problemy społeczne w praktyce lekarza pediatry (4,49 MB)
 13. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii (1,05 MB)