Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 48 76
fax: +48 52 585 47 99
e-mail: zendogasped@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr hab. Anna Szaflarska-Popławska, prof. UMK

dr Monika Parzęcka
dr hab. Anna Szaflarska-Popławska, prof. UMK