Zakład Genoterapii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 34 88
e-mail: kizgenoter@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Genoterapii

dr hab. n. med. Piotr Kopiński
Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Piotr Kopiński, prof. UMK

 

Główne kierunki badań naukowych:

 1. Zastosowanie komórek dendrytycznych w próbach terapii genowej chorób nowotworowych
  • Badania własne
 2. Patofizjologia włóknienia w chorobach śródmiąższowych płuc – badania podstawowe (punkt wyjścia przyszłych prób terapii genowej)
  • Grant MNiSZW (prowadzony w Katedrze)
   Poszukiwanie profilu odpowiedzi zapalnej warunkującego przebieg kliniczny wybranych postaci śródmiąższowego włóknienia płuc. Przesłanki teoretyczne dla nowych strategii leczenia
 3. Badania podstawowe w terapii genowej raka płuc
  • Grant MNiSZW (prowadzony przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, pracownicy Katedry są głównymi wykonawcami i wykonawcami prac)
   Wczesna diagnostyka niedrobnokomórkowego raka płuca: wartość predykcyjna oceny biomarkerów w osoczu metodą real-time PCR w skojarzeniu z bronchoskopią fluorescencyjną

Zakład Genoterapii Zakład Genoterapii