Zakład Genoterapii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 34 88
e-mail: kizgenoter@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Genoterapii

Przedmiot: Genoterapia, kierunek lekarski, II rok


Zakres materiału obowiązujący na kolokwium zaliczeniowym dla studentów kierunku Biotechnologia:

  • Wykłady
  • Materiały pomocnicze do wykładów z Genoterapii (91 KB)
  • St. Stokłosowa „Hodowla komórek i tkanek”, rozdział – Linie komórkowe
  • St. Szala „Terapia genowa”, rozdziały: 1-4, 7
  • Podstawowe informacje z cytometrii przepływowej
  • Metodyki oraz informacje przekazane na ćwiczeniach

Przy Zakładzie działa Koło Studenckie Terapii Genowej zrzeszone w Studenckim Towarzystwie Naukowym.