Zakład Genoterapii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 34 88
e-mail: kizgenoter@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Wystąpienia konferencyjne

  1. Kopiński P, Szczeklik J, Chorostowska-Wynimko J, Balicka-Ślusarczyk B, Szpechciński A, Przybylski G, Jarzemska A, Półgęsek E: Antigen presenting cells of lower aiways interstitial lung diseases (ILD). Do alveolar lymphocytes possess the ability to present antigens? Eur. Respir. J. 2010 Vol. 36 suppl. 54 s. 135. 20th ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 IX 2010. Abstracts.
  2. Kopiński P, Balicka-Ślusarczyk B, Chorostowska-Wynimko J, Roży A, Wandtke T, Pinis G, Dyczek A: Cytokine/receptor inflammatory profile in different types of idiopathic intestitial pneumonias (IIPs). Key role of Fas/Ligand recruvation in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). Eur. Respir. J. 2010 Vol. 36 suppl. 54 s. 1036. 20th ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 IX 2010. Abstracts.
  3. Kopiński P, Szabłowska K, Przybylski G, Jarzemska A, Pinis G, Balicka-Ślusarczyk B, Szlubowski A, Szczeklik J: Enhanced apoptosis of alveolar lymphocytes (AL), but not macrophages (AM) in interstitial idiopathic pneumonias (IIPs). Special attention to idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) results. Eur. Respir. J. 2010 Vol. 36 suppl. 54 s. 755-756. 20th ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 IX 2010. Abstracts.
  4. Kopiński P, Kowalewski J, Goc A, Jankowski M, Dancewicz M, Półgęsek E: Specific plasmids encoding shrna molecules directed against growth factor receptors in cell proliferation inhibition and induction phenotype changes relevant to enhancement of anti-tumor immunity. Model of human non-small (NSCLC) and smal (SCLC) cell lung cancer lines. Eur. Respir. J. 2010 Vol. 36 suppl. 54 s. 595. 20th ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 IX 2010. Abstracts.
  5. Kopiński P, Balicka-Ślusarczyk B, Chorostowska-Wynimko J, Roży A, Szpechciński A, Przybylski G, Jarzemska A, Półgęsek E, Szczeklik J: Badania nad układem Fas/Ligand Fas w dolnych drogach oddechowych chorych z samoistnymi śródmiąższowymi zapaleniami płuc (IIPs, idiopathic interstitial pneumonias). Pneumonol. Alergol. Pol. 2010 T. 78 supl. 1 s. 34. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Streszczenia. Mikołajki, 1-4 IX 2010.
  6. Kopiński P, Dancewicz M, Jankowski M, Półgęsek E, Wandtke T, Goc A, Kowalewski J: Wyciszanie receptorów czynników wzrostu w modelu doświadczalnym linii A549 niedrobnokomórkowego raka płuca za pomocą siRNA: blokowanie genu receptora zmiany potencjalnie indukujące odpowiedź przeciwnowotworową. Pneumonol. Alergol. Pol. 2010 T. 78 supl. 1 s. 47-48. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Streszczenia. Mikołajki, 1-4 IX 2010.
  7. Kopiński P, Sładek K, Chorostowska-Wynimko J, Soja J, Pinis G, Jankowski M, Szczeklik J: Alveolar lymphocyte (AL) subsets, including apoptosis susceptibility and antigen presenting cell (APC) markers in flow cytometry (FC) examination. Proposal of AL normal value range of both smokers and nonsmokers, as a reference point for diagnostics of interstitial lung diseases ILD). 15. Leipziger Workshop “Cytomics and stem cells”. 8th International Workshop, Side-Based Cytomery. Leipzig, 22th-24th IV 2010. [B. m., 2010] s. 7.
  8. Kopiński P, Kowalewski J, Goc A, Jankowski M, Dancewicz M, Półgęsek E: Specific plasmids encoding shRNA molecules directed against growth factor receptors in cell proliferation inhibition and induction phenotype changes relevant to enhancement of anti-tumor immunity. Model of human non-small (NSCLC) and small (SCLC) cell lung cancer lines. European Respiratory Society Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 IX 2010. [B.m., 2010] P3255.
  9. Kopiński P, Chorostowska-Wynimko J, Michałkiewicz J, Goc A, Szpechciński A, Eljaszewicz A, Przybylski G, Półgęsek E: Wzmożona ekspresja Ligandu Fas w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage, BAL) u chorych z samoistnym włóknieniem płuc (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF/UIP). VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Aktualne problemy profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób
  10. Jankowski M, Wojciechowska M, Wandtke T, Lenartowski R, Tyrakowski T, Kopiński P: Plasmid delivered S.typhi flagellin induces inflammation and cell death in a model of non-small cell lung cancer. XVIII Annual Congress of the European Society of Gene and Cell Therapy. Milan, Italy, 22-25 X 2010. [B.m., 2010] s. 190.