Zakład Biologii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 37 40
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Karłowicza 24

Zakład Biologii Medycznej

Kierownik - dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska

dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska
dr Paweł Sutkowy
mgr Roland Wesołowski