Pracownia Dydaktyki Medycznej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
Budynek C, II piętro, pokój 211

e-mail: pdm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownia Dydaktyki Medycznej

Zdjęcie Kierownika Jednostki: dr n. med. Julity Soczywko
Kierownik Jednostki:       dr n. med. J. Soczywko

 

KONSULTACJE:

dr Julita Soczywko – piątki godz. 12:00 – 13:30
lek. Dorota Rutkowska – czwartki godz. 13:00 – 14:30

Adresy mailowe:
dr Julita Soczywko  –  soczywko@cm.umk.pl
lek. Dorota Rutkowska  –  dorota.rutkowska@cm.umk.pl


OGŁOSZENIA

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu: Pierwsza pomoc medyczna dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 roku na platformie TEAMS:

  • 11.00 – osoby ze studiów stacjonarnych, zgodnie z alfabetem nazwiska A – Ł
  • 11.25 – osoby ze studiów stacjonarnych, zgodnie z alfabetem nazwiska M – Ż
  • 11.50 – osoby ze studiów niestacjonarnych
  • 12.15 – osoby piszące kolokwium z wybranych treści (w przypadku wcześniejszegouzyskania zaliczenia z części przedmiotu)