Pracownia Dydaktyki Medycznej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
Budynek C, II piętro, pokój 211

e-mail: pdm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownia Dydaktyki Medycznej

Zdjęcie Kierownika Jednostki: dr n. med. Julity Soczywko
Kierownik Jednostki:       dr n. med. J. Soczywko

 

KONSULTACJE:

dr Julita Soczywko – piątki godz. 12:00 – 13:30
lek. Dorota Rutkowska – czwartki godz. 13:00 – 14:30

Adresy mailowe:
dr Julita Soczywko  –  soczywko@cm.umk.pl
lek. Dorota Rutkowska  –  dorota.rutkowska@cm.umk.pl


OGŁOSZENIA

Poprawkowe kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu: Pierwsza pomoc dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego – studia stacjonarne i niestacjonarne oraz osób uczęszczających na zajęcia w ramach różnic programowych odbędzie się w dniu 23 marca 2021 roku na platformie TEAMS o godz. 9.15 (studenci na platformie otrzymają informację o „członkostwie” we właściwym zespole).