Pracownia Dydaktyki Medycznej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
Budynek C, I piętro, pokój 112

e-mail: pdm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Działalność dydaktyczna

Pracownia Dydaktyki Medycznej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim z następujących przedmiotów:

I rok:
Pierwsza pomoc
Techniki zabiegów medycznych
VI rok:
Medycyna ratunkowa (praktyczne nauczanie kliniczne)

ROZKŁADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UBIORU MEDYCZNEGO

Poniżej dostępne są szczegółowe wytyczne odnośnie ubioru medycznego obowiązującego na zajęciach prowadzonych przez Pracownię Dydaktyki Medycznej zarówno w warunkach symulacyjnych, jak i klinicznych.

Ubiór medyczny – wytyczne

REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

Zasady procesu dydaktycznego w Pracowni Dydaktyki Medycznej

The Medical Education Unit conducts classes for medical students in Polish and English language in the following subjects:

1st year:
First Aid
Techniques of Medical Procedures
6th year:
Emergency Medicine

SCHEDULES OF THE CLASSES

According to the information available on the website of the Faculty of Medicine.

GUIDELINES REGARDING MEDICAL ATTIRE

Below, you can find detailed guidelines regarding medical attire required for classes conducted by the Medical Education Unit, both in simulation and clinical settings.

Guidelines regarding appropriate classroom medical attire

REGULATIONS AND ORDERS

Teaching Regulations in the Medical Education Unit