Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 43 80

obrazek nr 1

Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk

W skład Katedry wchodzi:

  • Zespół Naukowo-Dydaktyczny Biotechnologii Eksperymentalnej  
    kierownik: dr n. med. Joanna Sikora
    e-mail: pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl