Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 80

obrazek nr 1

Działalność dydaktyczna

W Klinice realizowane są zajęcia dydaktyczne z transplantologii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego CM UMK, wykłady z chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej dla studentów III i IV roku wydziału Lekarskiego oraz studentów uczestniczących w programach międzynarodowych. W ramach kształcenia podyplomowego Klinika prowadzi kierunkowe staże specjalizacyjne z zakresu transplantologii klinicznej dla lekarzy specjalizujących się w nefrologii i urologii.

Klinika organizuje i realizuje liczne szkolenia i spotkania edukacyjne z zakresu pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych, m.in. w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” i Programu Partnerstwo dla Transplantacji dla interdyscyplinarnego personelu medycznego szpitali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pacjentów, prokuratorów, nauczycieli, uczniów oraz społeczeństwa.

W Klinice dostępne są bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych, m.in. oświadczenia woli.

W 2013 roku Klinika wzięła udział w programie szkoleniowym ETPOD (European Training Program on Organ Donation) – Podstawy Dawstwa Narządów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w czasie którego przeszkolono łącznie ok. 2 tysięcy osób z 23 szpitali na terenie kraju.

Ponadto uczestniczy w Programie Żywy Dawca Nerki w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – realizacja zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Pracownicy Kliniki uczestniczą w edukacyjnej Kampanii społecznej Drugie Życie prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012 i 2015/2016.