Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 30

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii

Kierownik - prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

dr Marek Masztalerz
dr Stanisław Pierściński
lek. Jacek Pypkowski
dr hab. Maciej Słupski
dr hab. Wojciech Szczęsny
dr Jakub Szmytkowski
dr Jacek Szopiński
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk