Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 80

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Kierownik - prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

dr Marek Masztalerz
dr hab. Paweł Stróżecki
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk