Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 80

obrazek nr 1

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Biotechnologii Eksperymentalnej

Kierownik: dr n. med. Joanna Sikora

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek audytoryjny, II piętro, pokój 39,40

e-mail: pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl

 

Kontakt w sprawach pilnych:

dr n. med. Aleksandra Karczmarska-Wódzka
akar@cm.umk.pl
tel. 608 460 852


 

Działalność dydaktyczna>>

 

Praktyki wakacyjne dla studentów I i II roku kierunku biotechnologia


 

Działalność naukowa>>