Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 80

obrazek nr 1

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Biotechnologii Eksperymentalnej

Kierownik: dr n. med. Joanna Sikora

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek audytoryjny, II piętro, pokój 39,40

e-mail: pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl

 

Kontakt w sprawach pilnych:

dr n. med. Aleksandra Karczmarska-Wódzka
akar@cm.umk.pl
tel. 608 460 852


 

Działalność dydaktyczna

 

Kierunek: Biotechnologia

Enzymy w biotechnologii

Inżynieria bioprocesowa

Podstawy biotechnologii

Biotechnologia przemysłowa

Inżynieria bioprocesowa

Metodologia prowadzenia badań naukowych

Zajęcia fakultatywne – Fenomen wina

Zajęcia fakultatywne – Zwierzęta transgeniczne i ich zastosowanie w medycynie

Zajęcia fakultatywne – Odnawialne źródła energii

Zajęcia fakultatywne – Płytki krwi-adhezja, agregacja i aktywacja

 

Kierunek: Optometria

Metodologia badań naukowych

Zastosowanie biotechnologii w medycynie

Seminarium magisterskie

 

Kierunek: Inżynieria biomedyczna

Zastosowanie inżynierii biomedycznej w chorobach sercowo-naczyniowych

Zastosowanie inżynierii medycznej w chorobach sercowo-naczyniowych TDM

Zastosowanie inżynierii medycznej w chorobach sercowo-naczyniowych TM

Seminarium dyplomowe 1 TDM

 

Kierunek: Lekarski

Zajęcia fakultatywne – Biochemia hemostazy – studia anglojęzyczne

Zajęcia fakultatywne – Biochemiczna rola erytrocytów – studia anglojęzyczne

Zajęcia fakultatywne – Elementy niezbędne dla zdrowia – studia anglojęzyczne

Zajęcia fakultatywne – Produkty naturalne – studia anglojęzyczne

Zajęcia fakultatywne – Pomiary w medycynie -studia anglojęzyczne

Zajęcia fakultatywne – Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych?

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk medycznych

Medycyna oparta na faktach

 

Praktyki wakacyjne dla studentów I i II roku kierunku biotechnologia


 

Działalność naukowa

 

Udział w projektach badawczych:

Zakończone:

 • „Ocena wpływu metoklopramidu oraz rozkruszenia tabletki tikagreloru na farmakokinetykę”
 • „Działanie przeciwpłytkowe tikagreloru oraz jego metabolitu (AR-C124910XX) u pacjentów z ostrym zawałem serca, którzy otrzymali morfinę”
 • „Aktywność płytek krwi podczas hipotermii terapeutycznej u pacjentów z zawałem serca”
 • „Badanie wpływu rozkruszenia tabletek tikagrerolu na farmakokinetykę oraz działanie przeciwpłytkowe tikagrerolu oraz jego metabolitu (AR-C124910XX) u pacjentów z ostrym zawałem serca, którzy otrzymali morfinę”
 • „Badanie wpływu rodzaju zawału mięśnia sercowego na farmakokinetykę oraz działanie przeciwpłytkowe tikagrerolu oraz jego metabolitu (AR-C124910XX)”
 • „Ocena skuteczności zredukowanej dawki podtrzymującej tikagrerolu miesiąc po zawale serca – badanie pilotażowe”
 • „Wpływ lewosimendanu oraz jego aktywnych metabolitów OR-1896 i OR-1855 na aktywność płytek krwi”

W trakcie realizacji:

 • „Wartość prognostyczna tromboelastografii i jej rola w monitorowaniu ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu leczonego trombolizą dożylną”
 • „Ocena reaktywności płytek krwi u chorych z niedokrwieniem mózgu leczonych podwójną terapią przeciwpłytkową”
 • „Ocena reaktywności płytek krwi u chorych leczonych operacyjnie z powodu istotnego zwężenia tętnicy szyjnej”
 • „Wpływ leków immunosupresyjnych na reaktywność płytek krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerki”
 • „Ocena skuteczności skojarzonego leczenia hipercholesterolemii rozuwastatyną i ezetymibem w zależności od pory dnia podawania leków”
 • „Badanie korelacji pomiędzy poziomem całkowitym kwasów sialowych w osoczu krwi a ilością i parametrami morfologicznymi płytek krwi oraz poziomem trombopoetyny”
 • „Wpływ metabolizmu mitochondriów płytek krwi w powiązaniu z ich reaktywnością i uszkodzeniami DNA na efekt antyagregacyjny tikagreloru u osób poddawanych interwencjom wieńcowym z powodu choroby niedokrwiennej serca”
 • „Analiza formowania skrzepliny z wykorzystaniem mikrochipów oraz funkcji układu krzepnięcia w odniesieniu do aktywności płytek krwi u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych tikagrerolem”
 • „Ocena wpływu biegu długodystansowego na stężenia wybranych biomarkerów uszkodzenia serca, zapalenia, zakrzepicy oraz aktywność płytek krwi”
 • „Ocena wpływu farmakoterapii na układ krzepnięcia i czynność płuc u pacjentów z sepsą wywołaną bakteriami gram ujemnymi”
 • „Ocena jakości życia u pacjentów ze średnią i wysoką krótkowzrocznością”
 • „Układ krzepnięcia i ocena funkcji płytek krwi w nagłym niedosłuchu czuciowo-nerwowym”

 

Najnowsze Publikacje Zespołu

 

Rok: 2020

 • Adam Wiśniewski, Joanna Sikora, Agata Sławińska, Karolina Filipska Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Zbigniew Serfain, Grzegorz Kozera

High on-treatment platelet reactivity affects the extent of ischemic lesions in stroke patients due to large-vessel disease
IF: 5.688

 

Rok: 2019

 • Adam Wiśniewski, Joanna Sikora, Karolina Filipska, Grzegorz Kozera

Assesment of the relationship between platelet reactivity, vascular risk factors and gender in cerebral ischemia patients
IF: 1. 006

 • Piotr Adamski, Katarzyna Buszko, Joanna Sikora, Piotr Niezgoda, Tomasz Fabiszak, Małgorzata Ostrowska, Malwina Barańska, Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Eliano Pio Navarese, Jacek Kubica

Determinants of high platelet reactivity in patients with acute coronary syndromes treated with ticagrelor
IF: 4.122

 • Jacek Kubica, Piotr Adamski, Katarzyna Buszko, Malwina Barańska, Joanna Sikora, Michał Piotr Marszałł, Przemysław Sobczak, Adam Sikora, W. Kuliczkowski, Tomasz Fabiszak, Aldona Kubica, B. Jilma, D. Alexopoulos, Eliano Pio Navarese

Platelet inhibition with standard vs. lower maintenance dose of ticagrelor early after myocardial infarction (ELECTRA): a randomized, open-label, active-controlled pharmacodynamic and pharmacokinetic study

 • Joanna Sikora, Piotr Niezgoda, Malwina Barańska, Katarzyna Buszko, Natalia Skibińska, Wiktor Sroka, Krzysztof Pstrągowski, J. Siller-Matula, J. Bernd, D. Gorog, Eliano Pio Navarese, Michał Piotr Marszałł, Jacek Kubica

Metoclopramide administration as a strategy to overcome morphine-ticagrelor interaction interaction in patients with unstable angina pectoris : the METAMORPHOSIS trial
IF: 4.952

 

Rok: 2018

 • Piotr Adamski, Katarzyna Buszko, Joanna Sikora, Piotr Niezgoda, Malwina* Barańska, Małgorzata Ostrowska, Przemysław Paciorek, Eliano P. Navarese, D.A. Gorog, Jacek Kubica

Metabolism of ticagrelor in patients with acute coronary syndromes
IF: 4.122

 • Renata Kołodziejska, Renata Studzińska, Hanna Pawluk, Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Alina Woźniak

Enantioselective bioreduction of prochiral pyrimidine base derivatives by Boni Protect fungicide containing live cells of Aureobasidium pullulans
IF: 3.465

 • Renata Kołodziejska, Aleksandra Karczmarska-Wódzka, A. Tafelska-Kaczmarek

Asymmetric biocatalysis in organic synthesis of natural products.

Asymmetric synthesis of drugs and natural products.

Odpowiedzialni za całość, redakcja: A. Nag.

Zagraniczny, Fragment

 

Rok: 2017

 • Karolina Obońska, Michał Kasprzak, Joanna Sikora, Ewa Obońska, Krzysztof Racki, Natalia Goździkiewicz, Magdalena Krintus, Jacek Kubica

The impact of the time of drug administration on the effectiveness of combined treatment of hypercholesterolemia with Rosuvastatin and Ezetimibe (RosEze): study protocol for a randomized controlled trial
IF: 2.067

 • Joanna Sikora, Krzysztof Pstrągowski, Natalia SkibińskaPrzemysław Sobczak, Adam Sikora, Michał Piotr Marszałł, Tomasz Fabiszak, Grzegorz Grześk, Jacek Kubica

Impact of levosimendan on platelet function
IF: 2.779

 • Piotr Niezgoda, Joanna Sikora, Malwina Barańska, Adam Sikora, Katarzyna Buszko, Emilia Siemińska, Michał Piotr Marszałł, J.M. Siller-Matula, B. Jilma, B. Alexopoulos, Tomasz Fabiszak, Jacek Kubica

Crushed sublingual versus oral ticagrelor administration strategies in patients with unstable angina: a pharmacokinetic/pharmacodynamic study
IF: 4.952

 • Piotr Adamski, Małgorzata Ostrowska, Joanna Sikora, Karolina Obońska, Katarzyna Buszko, Magdalena Krintus, Grażyna Sypniewska, Michał Piotr Marszałł, Marek Koziński, Jacek Kubica

Comparison of Ticagrelor Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in STEMI and NSTEMI Patients (PINPOINT): protocol for a prospective, observational, single-centre study
IF: 2.413

 • Piotr Adamski, Joanna Sikora, Ewa Laskowska, Katarzyna Buszko, Małgorzata Ostrowska, Julia M. Umińska, Adam Sikora, Natalia SkibińskaPrzemysław Sobczak, Urszula Adamska, Danuta Rość, Aldona Kubica, Przemysław Paciorek, Michał P. Marszałł, Eliano P. Navarese, D.A. Gorog, Jacek Kubica

Comparison of bioavailability and antiplatelet action of ticagrelor in patients with ST-elevation myocardial infarction and non-ST-elevation myocardial infarction: a prospective, observational, single-centre study
IF: 2.766