Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 80

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

dr Joanna Sikora
adiunkt
Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

e-mail: joanna.sikora@cm.umk.pl

tel. 602 872 337


Terminy konsultacji:
Godziny konsultacji należy ustalać pod adresem mailowym: joanna.sikora@cm.umk.pl

Bibliografia