Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 80

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
profesor
Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

tel.: +48 52 585 4380
fax: +48 52 585 4044
e-mail: wlodarczyk@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałki 10:00-12:00

Bibliografia