Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 80

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

mgr Katarzyna Olejnik
asystent
Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

e-mail: katarzyna.olejnik@cm.umk.pl


Bibliografia