Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
segment C, II piętro
tel.: +48 52 585 38 67
e-mail: kikderm@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr Krystyna Gotówka, pok. 2.061