Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
pawilon C, I piętro
tel./fax: +48 52 36 55 416
e-mail: kikalerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

 

 

Siedziba i struktura organizacyjna Kliniki

Klinika o profilu alergologicznym i internistycznym, mieści się na I piętrze Pawilonu C Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. Jana Biziela przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Liczy 35 łóżek internistycznych i alergologicznych z niżej wymienioną bazą diagnostyczną.

W Klinice działają:

 • Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna czynna w godzinach 07.00 – 15.00
  Kierownik: dr n. przyr. Magdalena Żbikowska-Gotz
  Laborantka: mgr Ewa SochaŚwiadczy usługi w zakresie: badań immunologicznych i alergologicznych dotyczących diagnostyki chorób alergicznych, zwłaszcza atopowych, w tym:

  • całkowite poziomy IgE,
  • swoiste IgE przeciwko alergenom wziewnym, pokarmowym, zawodowym i lekom,
  • panele wziewne i pokarmowe przeciwko powszechnie występującym alergenom wykrywające podłoże atopowe chorób alergicznych (cechy atopii, zwłaszcza w badaniach przesiewowych),
  • oznaczanie stężeń nieswoistych kompleksów immunologiczych,
  • oznaczanie składowych dopełniacza,
  • oznaczanie cytokin i cząstek przylegania,
  • znaczanie mediatorów aktywacji komórki tucznej i komórki eozynochłonnej,
  • oznaczanie stężeń pierwszorzędowych antyoksydantów, w tym dysmutaza ponadtlenkowa, miedziowo-cynkowa, katalaza, peroksydaza glutationu,
  • ocena produkcji reaktywnych form tlenu przez granulocyty met. chemiluminescencji oraz oznaczanie przeciwciał przeciwjądrowych ANA i ANCA w chorobach układowych tkanki łącznej.
 • Pracownia Endoskopowa i USG czynna w godzinach 08.00 – 14.00,
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
  Personel pielęgniarski: 2 pielęgniarkiŚwiadczy usługi w zakresie: badań diagnostycznych układu pokarmowego, specjalizuje się zwłaszcza w alergii pokarmowej i wykonuje:

  • badania gastrofiberoskopowe żołądka i dwunastnicy,
  • badanie rektoskopowe
  • próby prowokacji śluzówki żołądka w ramach diagnostyki alergii na pokarmy,
  • badanie utrasonograficzne jamy brzusznej,
  • testy skórne na alergeny pokarmowe i wziewne.
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, czynna w godzinach 07.00 – 14.00,
  Kierownik: ….
  Personel pielęgniarski: Elżbieta Chrzaniecka, Krystyna Owczarek, Joanna FlisińskaŚwiadczy usługi w zakresie: badań diagnostycznych chorób obturacyjnych płuc, w tym zwłaszcza diagnostykę astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), z chorobami zawodowymi włącznie, w oparciu o:

  • badanie spirometryczne/spirograficzne,
  • badanie pneumotachograficzne,
  • badanie reaktywności oskrzeli,
  • próby rozkurczu oskrzeli,
  • doustne próby prowokacji kwasem acetylosalicylowym,
  • testy prowokacyjne skórne i wziewne z alergenami wziewnymi i zawodowymi,
  • próby wysiłkowe pulmonologiczne,
  • inhalacje lecznicze,
  • FRC,
  • opory dróg oddechowych,
  • podatność (compliance),
  • dyfuzja.

Tematyka badawcza:

Główne problemy badawcze Kliniki obecnie to badania nad:

 • Etiopatogenezą: astmy oskrzelowej i POChP oraz rolą zwiększonej aktywności ruchowej w wspomaganiu leczenia tych chorób,
 • Etiopatogenezą: alergii na pokarmy i innych chorób alergicznych przewodu pokarmowego,
 • Etiopatogenezą: nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Pracownicy Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych