Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
pawilon C, I piętro
tel./fax: +48 52 36 55 416
e-mail: kikalerg@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi

prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
dr Ewa Gawrońska-Ukleja
dr Jacek Gocki
dr Małgorzata Graczyk
dr Joanna Kołodziejczyk-Pyrzyk
dr Andrzej Kuźmiński
dr Kinga Lis
dr Katarzyna Napiórkowska-Baran
dr Krzysztof Pałgan
dr Natalia Ukleja-Sokołowska