Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
pawilon C, I piętro
tel./fax: +48 52 36 55 416
e-mail: kikalerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi

lek. Ewa Alska
prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
dr Ewa Gawrońska-Ukleja
dr Andrzej Kuźmiński
dr Kinga Lis
dr Katarzyna Napiórkowska-Baran
dr hab. Krzysztof Pałgan, prof. UMK
dr Natalia Ukleja-Sokołowska
dr Adam Wawrzeńczyk