Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
pawilon C, I piętro
tel./fax: +48 52 36 55 416
e-mail: kikalerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Granty uczelniane

 • Nowe metody diagnostyczne w rozpoznawaniu alergii pokarmowej,
 • Oznaczanie stężenia leuktrienów w surowicy i w moczu u chorych z alergią pokarmową przed i po prowokacji alergenem uczulającym,
 • Rozpoznawanie alergii krzyżowej i wieloważnej u chorych z OAS (Oral Allergy Syndrom) przy użyciu alergenów rekombinowanych,
 • Test transformacji blastycznej limfocytów w rozpoznawaniu alergii pokarmowej u chorych z przewlekłymi zapaleniami żołądka,
 • TPEA a DBCFC w rozpoznawaniu alergii na pokarmy,
 • Rola nadwrażliwości typu alergicznego w etiopatogenezie przewlekłych zapaleń żołądka,
 • Rola kompleksów immunologicznych w pokrzywkach o nieustalonej etiologii,
 • Funkcja granulocytów oceniana metodą pomiaru chemiluminescencji krwi pełnej pacjentów chorych na astmę oskrzelową atopową w okresach remisji i zaostrzenia choroby,
 • Ocena bezpieczeństwa i odległych wyników immunoterapii swoistej przeprowadzonej metodą szybką w modyfikacji własnej u chorych po wstrząsach anafilaktycznych na jad owadów błonkoskrzydłych,
 • Stężenie tryptazy w soku żołądkowym u pacjentów z alergią pokarmową,
 • Stan równowagi proteazowo-antyproteazowej u chorych z bronchospastyczną postacią nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • Znaczenie zakażenia syncytialnymi wirusami oddechowymi (RSV) w rozwoju astmy u chorych z bronchospastyczną postacią,
 • nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.