Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
pawilon C, I piętro
tel./fax: +48 52 36 55 416
e-mail: kikalerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Dydaktyka

Klinika prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie chorób wewnętrznych i alergicznych. Zajęcia dydaktyczne w Klinice są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie:

  • wykładów,
  • seminariów, w tym seminariów magisterskich,
  • ćwiczeń w grupach 5-6 osobowych, przy łóżku chorego,
  • ćwiczeń w ramach pracowni diagnostycznych i przychodni.

W Klinice znajdują się dwie sale seminaryjne: 25 i 36 miejsc siedzących (w tym biblioteka) wyposażone w podstawowe środki audiowizualne.

Kształcenie podyplomowe
Klinika prowadzi systematyczne szkolenie podyplomowe:

  • lekarzy stażystów (staże podyplomowe),
  • lekarzy specjalizujących się w zakresie: chorób wewnętrznych i alergologii, (staże specjalizacyjne),
  • lekarzy specjalizujących się w zakresie alergologii – pełno profilowe kursy z alergologii i egzaminy specjalizacyjne.