Katedra Anatomii Prawidłowej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 05
e-mail: kizanat@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej budynek Collegium Medicum UMK przy ul. Łukasiewicza 1

Katedra Anatomii Prawidłowej

prof. dr hab. n. med. Michał Szpinda
Kierownik Katedry Anatomii:
prof. dr hab. n. med. Michał Szpinda

Działalność dydaktyczna

Dorobek na rzecz dydaktyki stanowi 8 pełnometrażowych filmów preparacyjnych oraz 6 skryptów dla Studentów trzech Wydziałów Collegium Medicum.
Szczególnym osiągnięciem dydaktycznym Katedry Anatomii jest zajęcie pierwszego miejsca w Międzyuczelnianym Konkursie Anatomicznym Scapula Aurea 2004, który odbył się w dniach 04-05.06.2004 w Katowicach oraz pierwszego i drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej w roku 2019 podczas XXXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula aurea” i „Golden scapula”, który odbył się 7-8.06.2019 w Katowicach. Pracownicy Katedry Anatomii Prawidłowej zaprezentowali ok. 80 prac z zakresu anatomii prawidłowej i klinicznej człowieka na zjazdach krajowych Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz na zjazdach zagranicznych anatomicznych (Monachium 1993, Barcelona 1998, Buenos Aires 2000, Bremen 2002) i chirurgicznych (Wilno 1992, Sydney 1997, Paryż 1998, Kłajpeda 2002, Tallin 2003, Lizbona 2004).


Działalność naukowa

Początkowo działalność naukowa Katedry dotyczyła głównie anatomii porównawczej, która ustępowała stopniowo na rzecz anatomii rozwojowej, prawidłowej i klinicznej człowieka. Zupełnym novum w badaniach anatomicznych było wprowadzenie w 1988 roku przez Katedrę Komputerowego Systemu Cyfrowej Analizy Obrazu. Z uwagi na zaplecze naukowo-badawcze (liczny materiał płodowy człowieka, System Cyfrowej Analizy Obrazu) akcent badawczy spoczął na dynamice rozwojowej naczyń podczas rozwoju płodowego człowieka.

Obecnie działalność naukowa Katedry obejmuje szerokie spektrum tematyczne z zakresu anatomii porównawczej, anatomii prawidłowej człowieka, anatomii rozwojowej i anatomii klinicznej, a w szczególności:

  • dynamikę rozwojową narządów w okresie prenatalnym człowieka,
  • współzależności rozwojowe układu naczyniowego i kostnego,
  • analizę angiometryczną w okresie pre- i postnatalnym,
  • kompensacyjne zespolenia tętnicze w przebiegu miażdżycy,
  • zmienność w aspekcie jakościowym i ilościowym,
  • badania anatomoporównawcze z zakresu układów: nerwowego, moczowo-płciowego i naczyniowego.

W skład Katedry wchodzi


Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa AnatomicznegoW Katedrze ma siedzibę Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Michał Szpinda

Polskie Towarzystwo Anatomiczne >>