Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Anatomii Prawidłowej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 05
e-mail: kizanat@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej budynek Collegium Medicum UMK przy ul. Łukasiewicza 1

Pracownicy

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.