Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
III piętro
tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Biochemii Medycznej

prof. dr hab. n. med. Alina Woźniak
Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Alina Woźniak

Kierunki i profil działania

  1. Ocena właściwości antyoksydacyjnych oraz przydatności diagnostycznej i prognostycznej wybranych parametrów biochemicznych w przebiegu wybranych stanów fizjologicznych i patologicznych człowieka.
  2. Oznaczanie markerów stanu zapalnego jako ważnego ogniwa łączącego stres oksydacyjny z czynnikami stanu zapalnego w etiologii i progresji w wybranych jednostkach chorobowych.
  3. Badanie metod syntezy i modyfikacji wybranych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej oraz wyznaczanie własności fizykochemicznych otrzymanych substancji w związku z procesami ADME.
  4. Badania nad zastosowaniem metod mikrobiologicznych w syntezie czystych diastereo- i enancjomerycznie chiralnych bloków budulcowych, prekursorów związków aktywnych biologicznie z wykorzystaniem potencjału katalitycznego bioreagentów w szeroko pojętej syntezie asymetrycznej.

Metodyka badań

  • metody spektrofotometryczne, metoda immunoenzymatyczna ELISA, HPLC