Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24 biochemia, DNA

Materiały dla studentów

Przedmiot: Biochemia, kierunek lekarski, I rok

Plan zajęć – semestr letni 2018/2019 (445 KB)
Zagadnienia na kolokwia (283 KB)
Zagadnienia na wejściówki (462 KB)
Raport 1 (185 KB)
Raport 2 (205 KB)
Raport 3 (101 KB)
Raport 4 (191 KB)
Raport 5 (202 KB)
Raport 6 (192 KB)
Raport 7 (201 KB)
Raport 8 (201 KB)
Raport 9 (191 KB)
Raport 10 (194 KB)

Przedmiot: Molekularne podstawy metabolizmu, kierunek lekarski, I rok

Plan zajęć – semestr zimowy 2018/2019 (120 KB)
Zagadnienia na kolokwia (285 KB)
Zagadnienia na wejściówki (289 KB)
Raport 1 (379 KB)
Raport 2 (416 KB)
Raport 3 (381 KB)
Raport 4 (430 KB)
Raport 5 (510 KB)
Raport 6 (405 KB)
Raport 7 (401 KB)