Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24 biochemia, DNA

Materiały dla studentów

Przedmiot: Biochemia, kierunek lekarski, I rok

Plan zajęć – semestr letni 2018/2019 (445 KB)
Zagadnienia na kolokwia (283 KB)
Zagadnienia na wejściówki (462 KB)
Raport 1 (185 KB)
Raport 2 (205 KB)
Raport 3 (101 KB)
Raport 4 (191 KB)
Raport 5 (202 KB)
Raport 6 (192 KB)
Raport 7 (201 KB)
Raport 8 (201 KB)
Raport 9 (191 KB)
Raport 10 (194 KB)

Przedmiot: Molekularne podstawy metabolizmu, kierunek lekarski, I rok

Plan zajęć – semestr zimowy 2019/2020
Zagadnienia na kolokwia
Zagadnienia na wejściówki
Raport 1
Raport 2
Raport 3
Raport 4
Raport 5
Raport 6
Raport 7