Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24 biochemia, DNA

Materiały dla studentów

Ważne informacje dla studentów (75 KB)

Przedmiot: Biochemia semestr I, kierunek lekarski, I rok

Harmonogram ćwiczeń – Biochemia 2022-2023 I semestr (20 KB)

Zagadnienia na wejściówki Biochemia PL – 2022-2023 I semestr (124 KB)

Zagadnienia na kolokwia – Biochemia PL – 2022-2023 I semestr (71 KB)

 

Przedmiot: Biochemia semestr II, kierunek lekarski, I rok

Harmonogram ćwiczeń – Biochemi a PL – 2022-2023 II semestr (21 KB)

Zagadnienia na wejściówki – Biochemia, PL – 2022-2023, II semestr (110 KB)

Zagadnienia na kolokwia – Biochemia, PL – 2022-2023, II semestr (61 KB)