Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24 biochemia, DNA

Działalność dydaktyczna

W Zakładzie Biochemii Medycznej prowadzone są zajęcia modułowe:

Moduł: Naukowe podstawy współczesnej medycyny obejmuje następujące przedmioty:

  • Chemiczne podstawy życia – kierunek lekarski, WL
  • Biochemia – kierunek lekarski, WL

Pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w Zakładzie:

  • Chemia ogólna i nieorganiczna – biotechnologia, WL
  • Chemia organiczna – biotechnologia, WL
  • Chemia ogólna – optyka okularowa z elementami optometrii, WL
  • Biochemia – optyka okularowa z elementami optometrii, WL
  • Technologie optyczne i okularowe – optyka okularowa z elementami optometrii, WL
  • Chemia organiczna – analityka medyczna, WF