Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24 biochemia, DNA

English Division

Information for 1st year students – Faculty of Medicine

Molecular basis of metabolism

schedule – year 2018/2019, semester I (118 KB)
internal study regulations (827 KB)
sylabus (451 KB)
keypoints for laboratories (397 KB)
test keypoints (400 KB)
Protocol 1 (378 KB)
Protocol 2 (415 KB)
Protocol 3 (379 KB)
Protocol 4 (428 KB)
Protocol 5 (515 KB)
Protocol 6 (404 KB)
Protocol 7 (393 KB)