Katedra Urologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
Sekretariat Kliniki dla Pacjentów
tel.: +48 52 585 43 03
e-mail: katurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Urologii

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU

W skład Katedry wchodzą:

 1. Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej
  kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
  adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, IV i V piętro
  e-mail: katurol@cm.umk.pl
  tel.: +48 52 585 45 00
  tel.: +48 52 585 43 03
 2. Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek
  kierownik: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK
  adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, I piętro
  e-mail: zmr@cm.umk.pl
  tel.: +48 52 585 60 80
 3.  Zakład Inżynierii Tkankowej
  kierownik: dr hab. n. med. Anna Bajek
  adres: ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
  e-mail: zit@cm.umk.pl
  tel.: +48 52 585 38 23
  tel.: +48 52 585 60 80