Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

dr n. med. Marta Pokrywczyńska
Kierownik Zakładu:
dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek realizuje działalność naukowo-badawczą w zakresie opracowywania nowych technik inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej oraz ich wprowadzania do praktyki klinicznej w dziedzinie urologii w tym:

  1. izolacji i hodowli różnego typu komórek zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  2. przygotowania wszczepów do rekonstrukcji tkanek i narządów zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  3. oceny cytotoksyczności biomateriałów zgodnie z normą ISO10993,
  4. analiz molekularnych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej,
  5. bankowania komórek i tkanek ludzkich do celów transplantacji.

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w jednostce

 1. UROGRAFT biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego.
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IX (2019-2021)
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska
 2. Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego.
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED I (2014-2019)
  Koordynator projektu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
  Liderzy: dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska (CM UMK), dr n. med. Arkadiusz Jundziłł (VETLAB), mgr Katarzyna Meger (GALMED), dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCH (IBWCH), dr Tomasz Kowalczyk (PAN)
  Wykonawcy (CM UMK): dr n. med. Tomasz Kloskowski, mgr Marta Rasmus, mgr Monika Buhl, mgr Daria Balcerczyk, mgr Kamil Szeliski
  Manager: mgr Iwona Raszeja-Ossowska
 3. Rola komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w regeneracji rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego świni
  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Iuventus Plus IV (2015-2016)
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz
 4. Poznanie procesu gojenia pęcherza moczowego drogą do jego regeneracji
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata IV (2013-2016)
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz