Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

dr n. med. Marta Pokrywczyńska
p.o. Kierownika Zakładu:
dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek realizuje działalność naukowo-badawczą w zakresie opracowywania nowych technik inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej oraz ich wprowadzania do praktyki klinicznej w dziedzinie urologii w tym:

  1. izolacji i hodowli różnego typu komórek zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  2. przygotowania wszczepów do rekonstrukcji tkanek i narządów zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  3. oceny cytotoksyczności biomateriałów zgodnie z normą ISO10993,
  4. analiz molekularnych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej,
  5. bankowania komórek i tkanek ludzkich do celów transplantacji.

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w jednostce

 1. Rola komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w regeneracji rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego świni
  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Iuventus Plus IV (2015-2016)
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz
 2. Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED (2014-2019)
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Tomasz Drewa, FEBU
  Liderzy: dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, dr n. med. Arkadiusz Jundziłł
  Wykonawcy: mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz, dr n. med. Tomasz Kloskowski, dr n. med. Małgorzata Maj, mgr Monika Czapiewska, mgr Daria Balcerczyk
 3. Poznanie procesu gojenia pęcherza moczowego drogą do jego regeneracji
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata IV (2013-2016)
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz