Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek, Wytwórnia ATMP

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek, Wytwórnia ATMP

prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska
Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek Wytwórnia ATMP realizuje działalność naukowo-badawczą w zakresie opracowywania nowych technik inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej oraz ich wprowadzania do praktyki klinicznej w dziedzinie urologii w tym:

  1. izolacji i hodowli różnego typu komórek zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  2. przygotowania wszczepów do rekonstrukcji tkanek i narządów zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
  3. oceny cytotoksyczności biomateriałów zgodnie z normą ISO10993,
  4. analiz molekularnych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej,
  5. bankowania komórek i tkanek ludzkich do celów transplantacji.

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w jednostce

 1. SUICell – “Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej”
  Projekt finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badanie kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych (2022-2028)
  Główny badacz: prof. dr hab. Tomasz Drewa
  Komitet zarządzania merytorycznego: prof. dr hab. Tomasz Drewa, prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska, dr hab. Jan Adamowicz, dr n. med. Arkadiusz Jundziłł
 2. UROGRAFT biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego.
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IX (2019-2022)
  Kierownik projektu: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK
 3. Smart AUCI – Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego.
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED I (2014-2019)
  Koordynator projektu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
  Liderzy: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK (CM UMK), dr n. med. Arkadiusz Jundziłł (VETLAB), mgr Katarzyna Meger (GALMED), dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCH (IBWCH), dr Tomasz Kowalczyk (PAN)
  Wykonawcy (CM UMK): dr n. med. Tomasz Kloskowski, mgr Marta Rasmus, mgr Monika Buhl, mgr Daria Balcerczyk, mgr Kamil Szeliski
  Manager: mgr Iwona Raszeja-Ossowska
 4. Rola komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w regeneracji rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego świni
  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Iuventus Plus IV (2015-2017)
  Kierownik projektu: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz
 5. Poznanie procesu gojenia pęcherza moczowego drogą do jego regeneracji
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata IV (2013-2016)
  Kierownik projektu: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz