Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Interdyscyplinarne spotkania naukowe

30.08.2017

 • dr hab. Hanna Dams-Kozłowska, Zakład Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  temat: Potencjalne zastosowanie jedwabiu w medycynie

11.07.2017

 • dr Iga Gubańska, Politechnika Gdańska
  tematy:
  1. Synteza i charakterystyka nowych alifatycznych poliuretanów do zastosowań w inżynierii tkankowej,
  2. Wybrane biomateriały polimerowe wykorzystywane w druku 3D technologią biodruku.

13.06.2017

 • dr n. med. Tomasz Kloskowski
  temat: Biodrukarki
 • Maciej Gniadek
  temat: Techniki wizualizacji medycznej i druk 3D

17.05.2017

 • dr inż. Włodzimierz Strupiński i dr Iwona Pasternak, Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie
  temat: Zastosowania grafenu.
 • lek. Błażej Kufel
  temat: Rekonstrukcja cewki moczowej technikami inżynierii tkankowej.