Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Informacje dla studentów

Regulaminy>>

Sylabusy>>


Przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej działa:

  • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Regeneracyjnej i Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej
    Opiekunami Koła są: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK i dr n. med. Arkadiusz Jundziłł
    Aktualnym Przewodniczącym Koła jest: lic. Paweł Dąbrowski