Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 60 80
e-mail: zmr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Współpraca

Współpraca naukowa:

 1. Katedra Mechaniki Cieczy, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 2. Laboratorium VET-LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński
 3. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 4. Wytwórnia sprzętu medycznego GALMED
 5. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
 6. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
 7. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 8. Zakład Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 9. Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 10. Zakład Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Współpraca zagraniczna:

 1. Instytut Badań nad Cukrzycą Szkoły Medycznej im. Leonarda M. Millera, Uniwersytet Miami, USA
 2. Oddział Urologii, Szpital Dziecięcy Ann & Robert H. Lurie, Chicago, USA
 3. Centrum Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Teksasie, San Antonio, USA
 4. Oddział Chirurgii, Szpital Kliniczny Św. Vincenta, Sydney, Australia