Zakład Symulacji Medycznych

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

e-mail: zsm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Zakład Symulacji Medycznych

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
budynek C, II piętro, pokój 211

e-mail: zsm@cm.umk.pl
tel. (+48) 536 578 062