Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
III piętro
tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra i Zakład Biochemii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
III piętro
tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl