Katedra Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 42 00
e-mail: patomorfologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Patomorfologii Klinicznej

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka

Patomorfologia jest częścią medycyny łączącą warsztat nauk podstawowych oparty o wizualizację mikroskopową. Szereg testów diagnostycznych i badania molekularne z potrzebami kliniczo-diagnostycznymi wielu specjalności medycznych. W oparciu o materiał tkankowy i komórkowy zastosowanie powyższych metod daje możliwość rozpoznania i monitorowania przebiegu całego spektrum chorób nowotworowych i nienowotworowych. W oparciu o precyzyjne rozpoznanie i szczegółową charakterystykę konkretnego procesu chorobowego umożliwia to klinicystom wybór optymalnego, częstokroć spersonalizowanego postepowania leczniczego dającego oczekiwany efekt terapeutyczny przy minimalizacji skutków ubocznych dla pacjenta.

 

LICZBA PUBLIKACJI KATEDRY PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ:

Afiliacje 2017 2018 2019 2020 2021 2022
L040 629 662 686 714 744 772

 

PUNKTACJA MNISW

Afiliacje 2017 2018 2019 2020 2021 2022
L040 3923 4546 6536 8436 10946 12596

 

Statystyka Katedry:

 

 

Obecne współprace:

obecne współprace

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w poszczególnych zakładkach.